CONDICIONS DE RESERVA DE PARCEL·LES

1. CONDICIONS DE RESERVA DE PARCEL·LES

QUÈ CAL SABER ABANS DE FER LA RESERVA?

 • En el moment de la reserva es realitza un pagament del 10% del total de l’estada en concepte de confirmació de reserva. En cas d’escollir l’opció de pagament per transferència, el pagament ha de ser efectuat dins del marge establert pel càmping, en cas contrari, la reserva queda automàticament cancel·lada.
 • L’hora d’entrada és de 12:00 a 22:00.
 • L’hora de sortida és de 08:00 a 12:00.
 • Es liquidarà el total de l’estada a l’arribada al càmping.
 • El nombre màxim de persones per parcel·la es 6, nens inclosos. En cap cas es pot excedir el límit màxim establert. En cas d’incompliment, l’estada serà anul·lada immediatament.
 • Només s’admet 1 animal domèstic per parcel·la abonant la tarifa establerta. Els gossos de races perilloses o creuaments d’aquestes no estan permesos. Cal aportar la documentació legal.
 • Si la parcel·la no s’ocupa el dia d’arribada, es mantindrà la reserva fins a les 12 :00 h del dia següent, de no ser ocupada en aquest termini donarà lloc a la pèrdua de la reserva de la parcel·la i a l’anul·lació de l’estada, sense cap més obligació per part del càmping. En el cas que la parcel·la s’ocupi més tard de la data d’arribada reservada, els dies no ocupats s’hauran de liquidar d’acord a la tarifa vigent.
 • No es pot canviar de parcel·la sense prèvia autorització de recepció.
 • En cas de sortir abans de la data indicada de sortida, s’abonarà el total de l’estada.
 • Si al finalitzar l’estada el client la volgués allargar sense avís previ, el càmping podrà ubicar-lo en una altra parcel·la, sempre que hi hagi disponibilitat.
 • En cas d’haver produït alguna mena de desperfecte en les instal·lacions pel mal ús d’aquestes, s’haurà d’abonar l’import del desperfecte a la recepció.
 • Cal deixar la parcel·la neta.
 •  Totes les tarifes inclouen l’ús de les instal·lacions del càmping, com ara piscina, dutxes, i zones esportives. Així mateix porten l’IVA inclòs en el preu.

2. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES EN PARCEL·LES

 • Tota cancel·lació de reserva haurà de ser comunicada al càmping per escrit o a l’e-mail info@campingbellsol.com , amb una antelació mínima de 31 dies a la data d’arribada, i comportarà la devolució del 100%
 • Aquelles cancel·lacions que es comuniquin entre 30 dies i 15 dies abans de la data d’arribada tindran una devolució del 50% de la quantitat entregada.
 • La cancel·lació de reserves amb 15 dies o menys d’antelació a la data d’arribada, comportarà un cost del 100 % del la quantitat entregada