CONDICIONS DE RESERVA DE MOBILE HOMES

1. CONDICIONS DE RESERVA DE MOBILE HOMES

 • En el moment de la reserva es realitza un pagament del 10% del total de l’estada en concepte de confirmació de reserva. En cas d’escollir l’opció de pagament per transferència, el pagament ha de ser efectuat dins del marge establert pel càmping, en cas contrari, la reserva queda automàticament cancel·lada.
 • Només s’admet 1 animal domèstic als Mobile Homes abonant la tarifa establerta. No es permeten a les habitacions. No s’admeten animals de races perilloses ni un creuament d’aquestes. Cal aportar la documentació legal.
 • L’hora d’entrada és de 17:00 a 22:00.
 • L’hora de sortida es de 08:00 a 11:00.
 • Es liquidarà el total de l’estada a l’arribada al càmping.
 • S’estableix una fiança de 100,00 € per allotjament. La fiança es pot realitzar mitjançant targeta de crèdit/dèbit (Visa o Mastercard) i serà retornada a la sortida un cop es verifica que l’allotjament no té desperfectes, que no es troba a faltar cap element i que està net (igual que a l’arribada).  En el cas d’incompliment, el càmping cobrarà l’import corresponent a la incidència.
 • Si l’allotjament no s’ocupa el dia d’arribada, es mantindrà la reserva fins a les 12 :00 h del dia següent, de no ser ocupat en aquest termini donarà lloc a la pèrdua de la reserva i a l’anul·lació de l’estada, sense cap més obligació per part del càmping. En el cas que l’allotjament s’ocupi més tard de la data d’arribada reservada, els dies no ocupats s’hauran de liquidar d’acord a la tarifa vigent.
 • El servei de roba de llit i/o tovalloles no està inclòs als Mobile Homes.
 • No es pot sobrepassar el límit màxim de persones establert per cada tipus d’allotjament ni posar llits suplementaris. L’incompliment d’aquesta norma pot comportar l’anul·lació immediata de l’estada.
 • Queda totalment prohibida la pernoctació de visites al Mobile Home, només es permet l’allotjament a les persones que s’hagin inscrit al càmping al moment de l’entrada.
 • Si al finalitzar l’estada el client la volgués allargar sense avís previ, el càmping podrà ubicar-lo en un altre Mobile Home sempre que hi hagi disponibilitat.
 • No es poden col·locar tendes ni cap altre tipus d’element al costat del Mobile Home.

2. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES EN MOBILE HOMES

 • Tota cancel·lació de reserva haurà de ser comunicada al càmping per escrit o a l’e-mail info@campingbellsol.com abans de 30 dies a la data d’arribada, i comportarà la devolució del 100% de la quantitat entregada en concepte de reserva
 • Aquelles cancel·lacions que es comuniquin entre 30 dies i 15 dies abans de la data d’arribada tindran una devolució del 50% de la quantitat entregada en concepte de reserva.
 • La cancel·lació de reserves amb 15 dies o menys d’antelació a la data d’arribada comportarà un cost del 100 % del la quantitat entregada en concepte de reserva.